Tijdregistratie software

Compete HR is gespecialiseerd in de koppeling tussen tijd- en verlofregistratie. Via het kloksysteem wordt de tijdregistratie geautomatiseerd wat het erg laagdrempelig en overzichtelijk houdt. De aanwezigheid en afwezigheid van de medewerkers is daardoor in één oogopslag inzichtelijk voor zowel de medewerker als de manager of leidinggevende. Door middel van de tijdregistratie software kunnen de gewerkte uren altijd en overal worden bijgehouden.

Compete HR beschikt over een online urenregistratie die op desktop, tablet, maar ook op mobiel kan worden bijgehouden. Hiervoor is er van Compete een speciale tijdregistratie applicatie aangeboden. Hierin kan niet alleen de uren worden bijgehouden, maar ook het verlof en het verzuim.

Tevens kan er in deze tijdregistratie app ook overuren worden opgegeven. Overwerk opgeven is optioneel aan/uit te zetten. De medewerker kan heel precies aangeven op welk moment er is overgewerkt. Overwerk regels met de bijbehorende percentages zijn gemakkelijk in te stellen zodat de medewerker altijd de juiste compensatie ontvangt. Het overwerk kan als ‘tijd voor tijd’ of als ‘uitbetalen’ worden geboekt. Via de autorisatie flow moet dit uiteraard wel gekeurd worden alvorens er saldo voor komt.

Handmatig tijd schrijven

Daarnaast is het mogelijk om handmatig uren te schrijven op verschillende projecten of activiteiten. De gewerkte uren kunnen via een urenstaat worden gecontroleerd en vervolgens worden verwerkt naar de gewenste doeleinden. Elke medewerker heeft door de unieke koppeling een urenstaat waar alles in staat, zoals: de gewerkte uren, verlof en ziekte. Zo heeft iedere medewerker en manager een duidelijk beeld van de werkweek en kan dit gebruikt worden voor uitbetaling of management doeleinden. Ook kunnen de werkuren worden bijgehouden door middel van het handmatig schrijven van tijd. De urenstaat kan dan handmatig worden aangevuld en worden ingediend voor goedkeuring. De manager kan dit bekijken en keuren aan de hand van een duidelijk onderscheid in geschreven tijd of geklokte tijd.

‘Wie is binnen’ overzicht

Door de cloudoplossing kan er vanaf elke locatie op elk gewenst moment gekeken worden naar het ‘wie is binnen’-overzicht. In dit overzicht is duidelijk onderscheid in het aanwezige en afwezige personeel. Daarnaast kan er direct gekeken worden naar de exacte aankomst- en vertrektijd.

Interesse in de tijdregistratie software van Compete?

Vraag een gratis demo aan

Tijd & Verlof Basis pakket

€3,25

per gebruiker per maand

Wie is al binnen in een overzicht

Klokken via terminal met pasjes en druppels

Klokken via een app op je mobiel (IOS en Android)

Weekstaten indienen en keuren

Export uitbetalen/overuren

Tijd en/of overuren schrijven

Urenregistratie

Support

Tijd & Verlof professional

€ 3,50

per gebruiker per maand

Wie is al binnen in een overzicht

Klokken via terminal met pasjes en druppels

Klokken via een app op je mobiel (IOS en Android)

Weekstaten indienen en keuren

Export uitbetalen/overuren

Tijd en/of overuren schrijven

Urenregistratie

Support

Tijd & Verlof premium

offerte op aanvraag

Met hem premiumpakket maken wij een systeem op maat

Wie is al binnen in een overzicht

Klokken via terminal met pasjes en druppels

Klokken via een app op je mobiel (IOS en Android)

Weekstaten indienen en keuren

Export uitbetalen/overuren

Tijd en/of overuren schrijven

Urenregistratie

Support

Enkele partners