ICT Support & Monitoring

Compete begrijpt als geen ander dat de wereld verandert. Het betekent dat steeds meer bedrijven een 24/7 cultuur krijgen waardoor wij voor onze klanten ook 24/7 monitoring aan zullen bieden. Het betekent dat wij 24/7 proactief uw problemen zullen voorkomen.

Wanneer er zich toch problemen voordoen dan helpt onze getrainde servicedesk u op elk mogelijk tijdstip van de dag. Wij kunnen u en uw medewerkers zowel op afstand als op kantoor professionele ICT ondersteuning bieden om uw problemen op te lossen.

Vaste aanspreekpunt

Wij kennen geen verschillen in eerste-, tweede-, of derdelijns ICT support. Wij hebben een vast aanspreekpunt en lossen uw incidenten spoedig op. Ons team bestaat uit klantgerichte experts die weten wat snel schakelen is. De focus van Compete ligt op de klant. De ICT support is daarom ook laagdrempelig en 24/7 bereikbaar. Hierdoor zien wij ons als gedegen partner waarbij klanten jarenlang terug blijven komen.

Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Enkele partners